Uutiset

Uudet suositukset työaikojen kuormittavuuden arvioimiseksi ja työaikojen kehittämiseksi kunta-alalla

Työterveyslaitos on tuottanut uudet suositukset työaikojen kuormittavuuden arvioimiseksi ja työaikojen kehittämiseksi kunta-alalla. Ne helpottavat työturvallisuuslain edellyttämää työaikojen kuormituksen arviointia määrittelemällä selkeät raja-arvot keskeisimmille työaikojen kuormittavuuteen vaikuttaville tekijöille. Työaikojen kehittäminen kunta-alalla -tutkimushankkeessa syntyneet suositukset soveltuvat erityisesti vuoro- ja jaksotyön kehittämiseen terveydenhuollossa. 

Suositukset perustuvat olemassa olevaan tutkimukseen työaikojen yhteydestä terveyteen ja turvallisuuteen ja niitä päivitetään tutkimustiedon kertyessä. Raja-arvojen määrittelyssä on otettu huomioon voimassa oleva lainsäädäntö

– tutkimusprofessori Mikko Härmä Työterveyslaitos.

Uudessa työturvallisuuslaissa edellytetään työaikojen arviointia

Palvelusektorin kasvu, matkustaminen ja kansainvälinen työ, työelämän joustot sekä työskentely muualla kuin omalla työpaikalla ovat lisänneet työaikoihin liittyvien haitta- ja vaaratekijöiden arvioinnin tarvetta. Työturvallisuuslain muutoksessa (738/2002, muutos 329/2013) työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevassa pykälässä työajat mainitaan tekijänä, josta aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät työnantajan on selvitettävä ja arvioitava etukäteen. Uuden täsmennyksen ansiosta työaikaan liittyvien kuormitustekijöiden laaja-alainen arviointi työntekijöiden terveydelle, turvallisuudelle ja hyvinvoinnille korostuu.

Hyvän työvuorojärjestelmän piirteitä ovat

  • säännöllisyys ja nopea, eteenpäin kiertävä järjestelmä
  • vähän hankalia yö- ja aamuvuoroja peräkkäin
  • kiertosuunta aamu-ilta-yövuorot-vapaat
  • riittävä palautumisaika mahdollinen
  • 8-10 tunnin työvuorot (voi olla myös lyhyempi)
  • vähintään 11 tuntia vuorojen välillä (mieluummin 12-16 tuntia)
  • vapaajaksot yhtenäisiä, myös viikonloppuisin

lue lisää » Suositukset työaikojen kuormituksen arvioimiseksi kunta-alalla (pdf)

Leave a Comment (0) ↓