Työyhteisön hyvinvointiselvitykset

TYÖYHTEISÖN HYVINVOITISELVITYKSET

Aika ajoin on hyvä pysähtyä tutkimaan työyhteisöä: missä ollaan, mihin suuntaan ollaan menossa ja mikä auttaisi lisäämään työyhteisön voimavaroja. Hyvinvointi tekijöiden tunnistamiseksi ja työn ilon löytämiseksi voidaan menetelminä käyttää joko kyselykartoituksia tai vuorovaikutuksellista  “työyhteisön tulevaisuusvertas”  menetelmää. Työyhteisön tulevaisuusvertaassa toimintatavan lähtökohtana ovat ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, jossa työpaikka rakentaa yhdessä oman työyhteisönsä työhyvinvointia vahvistavat peruspilarit ja suunnittelee tarvittavat toimenpiteet. Työpajamainen työskentely on koko työyhteisöä osallistava, nopea  ja tehokas tapa löytää organisaation työssä jaksamista edistävät tekijät.

Pyydä tarjous!