Työyhteisön valmennus

TYÖYHTEISÖN VALMENNUS

Työyhteisön valmennus on osoittautunut tehokkaaksi työyhteisön ja työorganisoinnin kehittämisen välineeksi. Sen tavoitteena on auttaa työyhteisöä pohtimaan tilannettaan eri näkökulmista, kirkastamaan ajatteluaan, jäsentämään tavoitteitaan ja suuntaamaan toimintaansa niitä kohti. Valmentajan tehtävänä on auttaa asiakasta tunnistamaan mahdollisuuksia, ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan ja löytämään itse sopivat ratkaisut. Työyhteisö valmennus sopii työvälineeksi esimerkiksi erilaisissa kehittämisohjelmissa, konflikti- tai muutostilanteissa. Valmennus tapaamiset kestävät yleensä 2 tuntia, kokoontuen kuukauden välein tai sopimuksen mukaan. Välijaksoille usein sovitaan kehittämistehtäviä.

Hinta: 480 euroa / 2 h