Uutiset

Työurat pitenevät työn psykososiaalista kuormitusta vähentämällä

Tuoreet tutkimukset osoittavat, että monia sairauksia voidaan ehkäistä työn psykososiaalista eli työn henkistä ja sosiaalista kuormitusta vähentämällä. Riski tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin voisi vähetä jopa 37 prosenttia ja mielenterveyssyistä myönnettäviin työkyvyttömyyseläkkeisiin vajaat 20 prosenttia. Mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimpiä syitä. Tutkimustieto konkreettisista keinoista vähentää työpaikkojen psykososiaalista kuormitusta on kuitenkin puutteellinen. 

Professori Mika Kivimäki Työterveyslaitoksesta kertoo, että luvut käyvät ilmi suomalaisesta seurantatutkimuksesta, johon osallistui 30 000 miestä ja naista. Tutkimuksessa selvitettiin, miten parempi työaikojen hallinta voisi vähentää ennenaikaista työstä poistumista.

Eurooppalaisessa 170 000 miestä ja naista käsittäneessä kokoomatutkimuksessa työstressi ja työn epävarmuus olivat yhteydessä noin 20 prosenttia kohonneeseen sydäntaudin vaaraan. Pitkään jatkuvan liiallisen työkuormituksen on osoitettu lisäävän myös masennusriskiä.

Julkista sektoria koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että riski tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamiin työkyvyttömyyseläkkeisiin oli kaksinkertainen työpaikoilla joissa tehtiin henkilöstösupistuksia tai henkilöstö koki työn kuormittavaksi ja vaikutusmahdollisuudet työhön vähäisiksi.

lue lisää >>> http://www.ttl.fi/fi/tiedotteet/Sivut/tiedote40_2013.aspx

Leave a Comment (0) ↓