Työpaikkaliikunnan ulkoistamispalvelu

Työpaikkaliikunnan ulkoistamispalvelu on suunniteltu yrityksille, jotka haluavat ulkoistaa liikuntapalvelut ja keskittää omat henkilöstöresurssit varsinaiseen liiketoimintaan. Työpaikkaliikunnan ulkoistamispalvelulla otamme vastuun huolehtia liikuntatoiminnan toteutuksesta, kuten henkilöstön liikuntatarpeen määrittelystä yhdessä henkilöstön kanssa, toiminnan koordinoinnin, raportoinnin, tiedotuksen, ilmoittautumisen hallinnoinnin sekä vaikutusten seurannan. Toiminnan tavoitteena on saada työpaikkaliikunnasta entistä suunnitelmallisempi ja vaikutukseltaan tehokkaampi, joka tukee ja on osa koko henkilöstön työhyvinvointistrategiaa.

Pyydä tarjous!