Työelämälähtöinen työkyky-valmennus (fyysiseen, henkiseen ja ammatilliseen kuntoutukseen)

Työelämälähtöinen työkyky-valmennus on varhaista avokuntoutusta. Se on suunniteltu henkilöille, joilla on jo todettu alkavia työkykyä uhkaavia riskitekijöitä, kuten tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja, sydän- ja verisuonisairauksia, uupumusta tai masennusta. Valmennus on vaikuttava työväline johdolle, HR:lle, esimiehille ja työterveyshuolloille yksilöiden työkyvyn tukemisessa. Sen avulla terveys kohentuu, joka näkyy positiivisesti työn tekemisessä ja tehokkuudessa sekä vähentyneinä sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksina. Valmennuksen tuloksellisuutta mitataan ja siitä raportoidaan sovitusti. Valmennuksen ohjaajat ovat Kela:n hyväksymiä työterveyden ammattilaisia. Toimintaan on työnantajalla mahdollisuus hakea korvausta Kelalta osana ennaltaehkäisevää työterveyttä (60 % kustannuksista) tai omalta eläkevakuutusyhtiöltä.

Valmennus sisältää fyysisen, henkisen ja ammatillisen kuntoutuksen osa-alueet. Toiminnassa huomioidaan sekä työhön että omaan elämään liittyvät kuormitus- ja voimavaratekijät. Valmennuksen toteutusta ohjaavat yksilölähtöisyys, ratkaisukeskeisyys sekä motivoiva ja kannustava vuorovaikutus ja vertaisoppiminen ryhmässä. Olennaista on ratkaisujen löytäminen omien oivalluksien kautta, voimaantuminen sekä valmennettavien pystyvyyttä tukevat ja vahvistavat työskentelytavat.

Valmennuksen tarkempi sisältö ja painotukset suunnitellaan yhdessä työpaikan ja osallistujien tarpeiden mukaan. Valmennus toteutetaan yrityksen omassa toimintaympäristössä. Tämä mahdollistaa arjen työolosuhteiden ja työympäristön huomioon ottamisen sekä liikunnan toteuttamisen osallistujien omassa lähiympäristössä. Tällä luodaan luonnolliset puitteet toiminnan juurtumiselle ja pysyvyydelle myös valmennuksen päätyttyä. Asiakkaan halutessa valmennus voidaan toteuttaa myös verkossa kokonaan tai osittain.

Valmennusryhmän suositeltava koko on  8-12 henkilöä. Kesto voi vaihdella asiakkaan toiveiden mukaisesti 4 kk – 1 vuoteen. Pienin askelin eteneminen ja säännöllinen kokoontuminen pidemmällä ajanjaksolla vahvistavat muutoksien toteutumista ja kestävyyttä. Tällöin valmentajien ja oman ryhmän tuki on käytettävissä myös mahdollisissa repsahduksissa. Keskeistä on, että yksilöt ja koko työyhteisö oppivat tunnistamaan ja ottamaan vastuuta hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista asioista. Ohjelma rakentuu teema-alustuksien, yhteisten keskustelujen, ohjatun liikunnan ja henkilökohtaisten tapaamisten myötä tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Koko valmennuksen ajalta osallistujilla on käytössä myös jatkuva verkkotuki, jossa voi kommunikoida henkilökohtaisesti valmentajiensa kanssa.

Valmentajina toimivat terveystieteiden maisteri/työfysioterapeutti ja psykologi/työnohjaaja. Kaikki käyttämämme tieto, osaaminen, valmennusmetodit ja työkalut perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin, teorioihin ja hyväksi todettuihin käytäntöihin.

Ohjelmarunko esimerkki: (kesto 4 kk – 1 vuosi)

 1. Osallistujien lähtötilanteen kartoitus
  • terveys- (fyysinen, henkinen), työolo- ja elintapatottumuskysely
  • firstbeat-hyvinvointianalyysi, 3 vrk, mittaa työn ja vapaa-ajan kuormitusta sekä palautumista ja unen laatua
  • terveyskuntotestit (sydän- ja verenkiertoelimistö eli kestävyyskunto sekä tuki- ja liikuntaelimistön suoritus -ja toimintakyky mittaukset)
 2. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ja oman terveysohjelman laatiminen (1 tunti/ henkilökohtainen keskustelu)
 3. Yhteiset tapaamiset: sisältää esim. työn ja työolojen kehittämistä, teema-alustuksia, keskusteluja, ryhmätöitä ja yhteisiä liikuntaharjoituksia 1,5 h – 2,5 h x 6 – 15 krt
 4. Väliseurantaa ja arviointia, arviointikysely ja yhteinen keskustelu (1-2 h), uusintamittaukset ja henkilökohtaiset tapaamiset (1-5 krt/45 min/hlö)
 5. Osallistujilla on käytettävissä netti/mobiilituki koko kurssin keston ajalle
 6. Loppuarviointi, vaikuttavuus ja tulokset (2h)

Hinta: 60 – 90 e/henkilö/kk (riippuen sisällön laajuudesta ja kestosta 4 kk – 1 vuosi).

Ota yhteyttä ja kysy lisää: pia.siekkinen@coachouse.fi tai 044-3838 900 www.coachouse.fi