Tuki- ja vertaisryhmätapaamiset

TUKI- JA VERTAISRYHMÄTAPAAMISET

Tavoitteena on tukea, seurata ja arvioida asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä hyödyntää toisilta oppimista mm. kuinka selvitä mahdollisista esteistä. Tuki- ja vertaisryhmän muodostavat osallistujat, joilla on jokin yhteinen tavoite. Tuki- ja vertaisryhmien on todettu vahvistavan yksilöiden suorituskykyä ja voimavaroja.

Hinta: 370 euroa / 1,5 h