Uutiset

Töiden uudelleenjärjestelyt ja työn epävarmuus stressaavat eniten

Töiden uudelleenjärjestelyt ja työn epävarmuus stressaavat eniten

Suomalaisille työntekijöille eniten työperäistä stressiä aiheuttavat töiden uudelleenjärjestely ja työsuhteen epävarmuus. Stressaavaksi koetaan myös työn määrä sekä työtehtävien ja vastuiden epäselvyys työyhteisössä.

Tiedot ilmenevät Euroopan työterveys- ja -turvallisuusviraston (Bilbao-virasto) tekemästä mielipidekyselystä, johon vastasi noin 550 suomalaista työntekijää. Yhteensä kyselyyn vastasi yli 16 000 työntekijää 31:stä Euroopan eri maasta. Euroopan laajuinen kysely tehtiin nyt kolmatta kertaa.

Työperäisen stressin syyt eurooppalaisille yhteisiä

Kun vastaajia pyydettiin nimeämään kuudesta vaihtoehdosta työperäisen stressin yleisin syy, 65 prosenttia valitsi töiden uudelleenjärjestelyn tai työsuhteen epävarmuuden. Työtuntien tai työn määrän valitsi 58 prosenttia ja työtehtävien ja vastuualueiden epäselvyyden 53 prosenttia.

Suomen tulokset ovat linjassa muiden Euroopan maiden tulosten kanssa, sillä työn uudelleenjärjestelyä tai epävarmuutta pidetään kaikkialla Euroopassa yleisimpänä työperäisen stressin syynä.

Työperäistä stressiä pitää työpaikallaan harvinaisena 49 prosenttia suomalaisista vastaajista, kun taas 38 prosenttia pitää sitä melko yleisenä ja kuusi prosenttia erittäin yleisenä. Suomen tulokset poikkeavat jonkin verran koko kyselyn tuloksista: kaikista kyselyyn vastanneista työperäistä stressiä pitää harvinaisena 45 prosenttia, melko yleisenä 35 prosenttia ja erittäin yleisenä 16 prosenttia.

Suomalaisista vastaajista yli kolmannes oli sitä mieltä, ettei työperäistä stressiä hallita hyvin heidän työpaikallaan.  Stressin kielteisten vaikutusten ehkäisemiksi on tärkeää, että työpaikoilla edistetään ja tuetaan näiden riskien hallintaa.

Kyselyn kaikki tulokset: » EU-OSHAn koko Euroopan laajuinen mielipidekysely paljastaa työperäisen stressin yleiset syyt (Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston tiedote 9.5.2013) https://osha.europa.eu/fi/teaser/opinion-poll-2013 

Leave a Comment (0) ↓