Terveysvalmennus


Coachouse-Pia
TERVEYSVALMENNUS

Terveysvalmennuksien tavoitteena on edistää asiakkaan henkistä ja fyysistä jaksamista sekä terveyttä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että elintavoilla, kuten liikunnalla, terveellisellä ravitsemuksella, riittävällä levolla sekä työn- ja vapaa-ajan kuormittumisen tasapainottamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi terveyteen, työ- ja toimintakykyyn sekä vähentää stressioireita ja masennusta. Terveydestä huolehtimalla henkilöstön toimintakyky paranee, tuottavuus kasvaa, poissaolot vähenevät ja yksilön oma elämänlaatu paranee. Satsaukset maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti.

CoacHousen ammattitaitoisesti toteuttamissa valmennuksissa ihminen nähdään kokonaisvaltaisesti, jossa asiakkaan hyvinvointiin ja käytettävissä oleviin resursseihin ovat vaikuttamassa kaikki arkielämän osa-alueet. Valmennus sovelletaan aina jokaisen omaan elämäntilanteeseen ja ajankäyttöön sopivaksi. Periaatteena on luoda pysyviä ja kestäviä toimintatapoja, jossa valmentaja auttaa ja tukee asiakasta pitämään pitkäjänteisesti huolta hyvinvoinnistaan.

Valmennukset voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena. Valmennuksien yksityiskohtaisempi sisältö ja kesto sovitaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Linkit erilaisiin valmennuksiin ja niiden osiin:

 

 

Valmennuksen yhteydessä saat kaikista Coachousen verkkokaupan tuotteista 10% alennuksen!

 

Coachouse-Pia-lankutus