Terveyskuntotestit

juoksu-kuntotestitHyvä fyysinen suoritus- ja toimintakyky sekä terveellinen ruokavalio muodostavat yhdessä terveyden perustan. Nämä ovat myös olennaisia osatekijöitä monien sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Terveyskuntotestit on suunnattu mittaamaan erityisesti terveydelle ja työ- ja toimintakyvylle tärkeitä suorituskyvyn osa-alueita. Terveyskuntotestien tavoitteena on kartoittaa omaan terveyteen liittyviä riskejä, saada tietoa oman fyysisen kunnon tasosta sekä tuki- ja liikuntaelimistön tilasta. Tulokset auttavat tunnistamaan, mitkä kunnon osa-alueet ovat jo hyvin ja missä voisit vielä parantaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kaikille terveyskuntotesteihin osallistujille tehdään testin turvallisuuden ja sopivuuden varmistamiseksi terveystilakysely. Osallistujat saavat tuloksista heti mukaansa henkilökohtaisen tuloskortin, josta tulokset ovat helposti luettavissa liikennevaloperiaatteella. Tuloskortissa kerrotaan myös, mitä kukin testi testasi ja miten voit parantaa kyseistä osa-aluetta. Lisäksi osallistujille jaetaan kattavat oppaat terveellisestä ravitsemuksesta ja liikunnasta sekä liikekuvastot ohjeineen lihaskuntoa, kehon liikkuvuutta ja tasapaino kehittävistä harjoitteista.

Testipaketit soveltuvat hyvin henkilöstön ryhmätestauksiin ja voidaan suorittaa yrityksen omassa toimintaympäristössä.

Huom: Käytössä myös oma testipatteristo yli 60-vuotiaille.

TESTIPAKETTI 1

UKK:n 2 km kävelytesti tai cooperintesti 12 min
Hinta: 20 euroa/ henkilö (yli 5 osallistujaa 15 euroa/hlö)

Sisältö:

 • Terveystila- ja liikunta-aktiivisuuskysely sekä tarvittaessa verenpaineen mittaus
 • Kehonkoostumuksen mittaus (sis. painoindeksi, rasva %, lihas %, viskeraali eli sisäelinrasva)
 • UKK:n 2 km:n kävely- tai cooperin testi (mittaa kestävyyskuntoa eli sydämen ja hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä)
 • Kirjallinen ja suullinen testipalaute
 • Henkilökohtaiset liikuntasuositukset

TESTIPAKETTI 2

Lihaskuntotestit
Hinta: 32 euroa/ henkilö (yli 5 osallistujaa 28 euroa/hlö)

Sisältö:

 • Terveystila- ja liikunta-aktiivisuuskysely sekä verenpaineen mittaus
 • Kehonkoostumuksen mittaus (sis. painoindeksi, rasva %, lihas %, viskeraali eli sisäelinrasva)
 • Vyötärön ympäryksen mittaus
 • Tuki- ja liikuntaelimistön testit sisältäen tasapaino-, liikehallinta-, liikkuvuus- (olka, hartia ja selkä) sekä lihaskuntotestit
 • Kirjallinen henkilökohtainen tulosraportti ja suullinen testipalaute
 • Oppaat terveellisestä liikunnasta ja ravitsemuksesta sekä kuvalliset liikeharjoitteluohjeet

TESTIPAKETTI 3

Terveys- ja kuntoliikkujan testit
Hinta: 52 euroa/henkilö (yli 5 osallistujaa 43 euroa/hlö)

Sisältö:

 • Terveystila- ja liikunta-aktiivisuuskysely sekä verenpaineen mittaus
 • Kehonkoostumuksen mittaus (painoindeksi, rasva %, lihas %, viskeraali eli sisäelinrasva)
 • Vyötärön ympäryksen mittaus
 • UKK:n 2 km:n kävely- tai cooperin testi (mittaa kestävyyskuntoa eli sydämen ja hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä)
 • Tuki- ja liikuntaelimistön testit sisältävät tasapaino-, liikehallinta-, liikkuvuus-(olka, hartia, selkä) sekä lihaskuntotestit
 • Kirjallinen henkilökohtainen tulosraportti ja suullinen testipalaute
 • Oppaat terveellisestä liikunnasta ja ravitsemuksesta sekä kuvalliset liikeharjoitteluohjeet

TESTIPAKETTI 4

Painonpudottajan testit sisältäen ruokapäiväkirja-analyysin
Hinta: 102 euroa/henkilö (yli 5 osallistujaa 93 euroa/hlö)

Sisältö:

 • Terveystila- ja liikunta-aktiivisuuskysely sekä verenpaineen mittaus
 • Kehonkoostumuksen mittaus (painoindeksi, rasva%, lihas%, viskeraali eli sisäelinrasva)
 • Vyötärön ympäryksen mittaus
 • Ruokapäiväkirja-analyysi (3-5 vrk), mittaa päiväkohtaisen energiansaannin, hiilihydraattien, rasvojen ja proteiinin prosentuaalisen osuuden sekä arvioinnin ravintoaineiden saannista suhteessa suosituksiin
 • UKK:n 2 km:n kävely (mittaa kestävyyskuntoa eli sydämen ja hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä)
 • Tuki- ja liikuntaelimistön testit sisältävät tasapaino-, liikehallinta-, liikkuvuus-(olka,hartia, selkä) sekä lihaskuntotestit
 • Kirjallinen henkilökohtainen tulosraportti ja suullinen testipalaute
 • Henkilökohtaiset ravitsemussuositukset sekä oppaat terveellisestä liikunnasta ja ravitsemuksesta sekä kuvalliset liikeharjoitteluohjeet

TESTIPAKETTI 5

Kokonaisvaltainen terveyskunto- ja hyvinvointianalyysi
Hinta: 240 euroa/henkilö (osallistujia yli 5 hlö 210 euroa/hlö)

Sisältö:

 • Terveystila- ja liikunta-aktiivisuuskysely sekä verenpaineen mittaus
 • Kehonkoostumuksen mittaus (painoindeksi, rasva%, lihas%, viskeraali eli sisäelinrasva))
 • Vyötärön ympäryksen mittaus
 • Firstbeat hyvinvointianalyysi mittaus (3 vrk), perustuu tarkkaan sykevälianalyysiin, mittauksen avulla voidaan tunnistaa kuormittavat ja palauttavat tekijät työssä ja arjessa, unen laatu, fyysisen aktiivisuus ja sen vaikutukset terveydelle ja kunnon kehittymiselle sekä päiväkohtainen energiankulutus ja askelmäärät
 • UKK:n 2 km:n kävely- tai cooperin testi (mittaa kestävyyskuntoa eli sydämen ja hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä)
 • Tuki- ja liikuntaelimistön testit sisältävät tasapaino-, liikehallinta-, liikkuvuus- (olka, hartia, selkä) sekä lihaskuntotestit
 • henkilökohtainen tuloskortti, palautekeskustelu ja hyvinvointisuunnitelma sekä oppaat terveellisestä liikunnasta ja ravitsemuksesta ja kuvalliset liikeharjoitteluohjeet