Uutiset

Posts Tagged työkyvyttömyys

Työkyvyttömyyseläkkeen hintaa ei tiedosteta

Huolehtimalla työntekijöiden työkyvystä yritys voi välttyä kalliista työkyvyttömyyskustannuksista. Tampereen ammattikorkeakoulussa tehdyn tutkimuksen mukaan yrityksissä on hyvin tiedossa sairauspoissaolojen aiheuttamat kustannukset ja vaikutus yrityksen tulokseen, mutta työkyvyttömyyseläkkeiden merkitystä ei tunnisteta. Tutkimuksessa selvisi, että neljännes haastatelluista organisaatioista maksoi yhdestä työkyvyttömyyseläkkeestä yli 100 000 euroa per henkilö. Kolmannes vastaajista ei tiennyt työkyvyttömyyden aiheuttamien kustannuksien määrää. Tutkimukseen osallistui yli 80 pirkanmaalaista yritystä ja organisaatiota. Henkilöstöjohdon lisäksi haastateltiin yksittäisiä työntekijöitä.

Lähteet:

Peltonen, P & Wallin O. 2014. Ikääntyneiden työntekijöiden työurien jatkaminen – työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta. Ikästrategia hankkeen tutkimusraportti.

Työkyvyttömyyseläkkeen hintaa ei tiedosteta. Aamulehti 28.4.2014

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →