Uutiset

Posts Tagged työhyvinvointi

Kesähelteet ja työn kuormitus

Kesähelteet ja työn kuormitus

Kesähelteillä kevennä työkuormitusta tauotuksella, kevyellä ja väljällä vaatetuksella sekä riittävällä juomisella että säännöllisellä ruokailulla

Työ kuumassa koetaan epämiellyttäväksi ja raskaaksi. Työviihtyvyys ja -motivaatio heikkenevät. Keskittyminen voi olla vaikeaa, kun vi­reystila laskee. Kova kuumuus kuormittaa elimistöä ja vaikuttaa haitallisesti fyysiseen ja henkiseen suoritusky­kyyn: virheet lisääntyvät ja tuottavuus laskee. Myös riskit työtapaturmiin voivat lisääntyä. (lisää…)

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Työpahoinvointi maksaa jopa yli 40 miljardia vuodessa

Työterveyslaitoksen Työ ja terveys Suomessa 2012- katsauksen mukaan työoloissa on tapahtunut monessa asiassa myönteistä kehitystä. Huoli oman työpaikan säilymisestä on kuitenkin lisääntynyt ja ammattien väliset terveyserot ovat edelleen suuria. Myös työn mielekkääksi kokeminen on vähentynyt. Uhkana on sirpaloitunut ja katkoksellinen työ, joka voi vaarantaa työhyvinvoinnin. Puutteellisen työhyvinvoinnin kustannukset ovat jopa yli 40 miljardia vuodessa.  (lisää…)

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Kunta-alalla työhyvinvointiin investoimalla merkittäviä säästöjä

Kunta-alalla työhyvinvointiin investoimalla merkittäviä säästöjä

Kunta-alalla työkyvyttömyys aiheuttaa yli 2 miljardin vuosittaiset kustannukset. Laskelmat perustuvat suurimpien kaupunkien ja kuntayhtymien työkyvyttömyysmenoihin. Kunta-alan organisaatioiden välillä on vaihtelua siinä, paljonko sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä, työtapaturmista ja työterveyshuollosta syntyy kustannuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa korkeimpien kustannusten organisaatioissa työkyvyttömyyden aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat noin 15 % maksetuista palkoista, vastaavasti pienimmissä kustannusten organisaatioissa noin 10 % palkkasummasta. (lisää…)

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Työurat pitenevät työn psykososiaalista kuormitusta vähentämällä

Tuoreet tutkimukset osoittavat, että monia sairauksia voidaan ehkäistä työn psykososiaalista eli työn henkistä ja sosiaalista kuormitusta vähentämällä. Riski tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin voisi vähetä jopa 37 prosenttia ja mielenterveyssyistä myönnettäviin työkyvyttömyyseläkkeisiin vajaat 20 prosenttia. Mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimpiä syitä. Tutkimustieto konkreettisista keinoista vähentää työpaikkojen psykososiaalista kuormitusta on kuitenkin puutteellinen.  (lisää…)

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →