Kustannuksien ja vaikuttavuuden arviointi

KUSTANNUKSIEN JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI

Vaikuttavuuden ja kustannuksien arviointia voidaan tehdä mm. erilaisten kehittämishankkeiden tehokkuudesta. Mittauksien tavoitteena on auttaa päätöksentekijöitä valitsemaan sellaiset toimenpiteet, joilla saavutetaan mahdollisimman paljon hyötyä (vaikuttavuutta) suhteessa käytettyihin panoksiin (kustannuksiin). Käytetyt arviointimenetelmät valitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti. Arvioinnissa sovelletaan tieteellisiä periaatteita.

Pyydä tarjous!