Uutiset

Kunta-alalla työhyvinvointiin investoimalla merkittäviä säästöjä

Kunta-alalla työhyvinvointiin investoimalla merkittäviä säästöjä

Kunta-alalla työkyvyttömyys aiheuttaa yli 2 miljardin vuosittaiset kustannukset. Laskelmat perustuvat suurimpien kaupunkien ja kuntayhtymien työkyvyttömyysmenoihin. Kunta-alan organisaatioiden välillä on vaihtelua siinä, paljonko sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä, työtapaturmista ja työterveyshuollosta syntyy kustannuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa korkeimpien kustannusten organisaatioissa työkyvyttömyyden aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat noin 15 % maksetuista palkoista, vastaavasti pienimmissä kustannusten organisaatioissa noin 10 % palkkasummasta.

Hämeenlinnan kaupungissa toteutettu työhyvinvoinnin kehittämismalli osoitti, että jos kaikissa kuntaorganisaatioissa saataisiin työkyvyttömyydestä aiheutuvat kustannukset Hämeenlinnan kaupungin tasolle, välttyisi kuntatalous jopa 337 miljoonan euron vuosittaiselta lisärasitteelta, arvioi Keva.

Hämeenlinnan kaupungin työhyvinvoinnin kehittämisen perustana ovat olleet huolellinen, avoin suunnittelu sekä luottamuksen rakentaminen esimiesten ja alaisten välille. Henkilöstössä ilmeneviin työssä jaksamisen ongelmiin on puututtu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Tärkeintä on ollut, että työntekijät itse ovat olleet ratkaisijan roolissa. Hyviä tuloksia on saatu muun muassa työprosessien kehittämisestä, osatyökykyisten uudelleensijoittamisesta ja poissaolokäytäntöjen muuttamisesta. Sairausloman saa esimiehen myöntämänä seitsemäksi päiväksi. Tämä on vähentänyt kuluja työterveyshuollosta ja päinvastoin työterveyshoitajilla on jäänyt enemmän resursseja pitkittyvien sairauspoissaolojen hoitamiseen.

Lue lisää >> Hämeenlinnan esimerkillä 337 miljoonan euron säästöt kunta-alalle

Leave a Comment (0) ↓