Uutiset

Keinoja työn henkisen kuormituksen keventämiseen

Uudessa (tyosuojelu.fi) esitteessä kerrotaan, miten työpaikalla voidaan hallita ja vähentää psykososiaalista kuormitusta. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä.

Työn henkistä kuormitusta ei saa katsoa läpi sormien. Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Pitkään jatkuessaan, riittävän palautumisen puuttuessa, esiintyessään hyvin voimakkaana tai usein toistuvana työkuormitus muodostuu terveydelle haitalliseksi. Työnantajalla on työturvallisuuslain mukaan velvollisuus huolehtia tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työn­antajan on selvitettävä työpaikan psykososiaaliset kuormitustekijät ja oma-aloitteisesti ryhdyttävä toimiin, mikäli kuormitustekijöistä aiheutuu haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle. Psykososiaalisia kuormitustekijöitä voidaan hallita yhtä järjestelmällisesti kuin fyysisen työympäristön epäkohtia.

Lue lisää alla olevan linkin kautta, miten psykososiaaliset kuormitustekijät voidaan tunnistaa työpaikoilla ja millä keinoilla niihin voidaan puuttua. Esite on tarkoitettu työpaikan koko henkilöstölle.

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/keinoja-tyon-henkisen-kuormituksen-keventamiseen

Leave a Comment (0) ↓