Julkaisut

Alla lista julkaisuista (Siekkinen P.). 

Siekkinen P., Jurvansuu H., Rautio M., Husman P., Toivio P., Laitinen J. Työterveyslaitos 2013. Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille. http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Uudenlaista_kehittamiskulttuuria.pdf

Tedi-työryhmä: Humala, I., Husman, P., Huuskonen, M., Jurvansuu, H., Nevala, M., Rautio, M., Ruusuvuori, J., Siekkinen, P., Sirola-Karvinen, P & Turpeinen, M. 2011. Terveyttä edistäväksi työpaikaksi (TEDI). Yhteiskehittämisen prosessi ja juurtuminen työpaikan arkeen. Tammerprint Oy: Tampere. Rahoittaja ESR.

Tedi-työryhmä: Humala, I., Husman, P., Huuskonen, M., Jurvansuu, H., Nevala, M., Rautio, M., Ruusuvuori, J., Siekkinen, P., Sirola-Karvinen, P & Turpeinen, M. 2011. Työyhteisöjen toiminnan arvioinnin haasteista – miten lähijohtamisen, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden arviointia voitaisiin kehittää luotettavammaksi? Työelämän tutkimuspäivät.

Siekkinen, P. 2010. Hoitoketjujen kustannuksien ja vaikuttavuuden arviointi nivelreumapotilailla. Tampereen yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta/ terveystieteet/kansanterveystiede http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu04440.pdf

Siekkinen, P. 2010. Terveyshyöty -ajattelu tulevaisuuden terveydenhuollon kehittämisen lähtökohdaksi. Tampereen yliopisto/ lääketieteellinen tiedekunta/terveystieteet/kansanterveystiede

Siekkinen, P. 2010. Nivelreumapotilaan hoitoketjun kustannukset ja vaikuttavuus. Sairaanhoitajapäivät 11.3.2010. Tieteellinen esitys.

Manka, M-L., Keskinen, A., Siekkinen P. & Nuutinen, S. 2009. Työyhteisötarinoita – ongelmista ratkaisukeskeiseen kehittämiseen.Tampereen Yliopisto. Rahoittajana: Työsuojelurahasto. http://www.uta.fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi/oppaat/tyhytarinat_lyhyt.pdf

Manka, M-L. & Siekkinen, P. 2008. Työhyvinvoinnin kehittämisen kivinen tie – kokemuksia Etelä-Pirkanmaalla toteutetusta kehittämishankkeesta. Kirjassa työelämän tutkimus. Työelämän tutkimusyhdistys ry. http://pro.tsv.fi/tetu/tt/Tt16_verkkoversio.pdf

Keskinen, A.& Siekkinen, P. 2008. Mahdollisuuksien talo-projektin loppuraportti ESR. Tampereen yliopisto.

Siekkinen, P. 2008. Elintavat osana työhyvinvointia. Osaraportti Mahdollisuuksien talo -projektista. ESR. Tampereen yliopisto.

Siekkinen, P. 2008. Terveydenhuollon lisääntyvät kustannukset, sen syyt ja taloudellinen arviointi priorisoinnin tukena. Tampereen yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta/terveystieteet/kansanterveystiede. (kandidaatintutkielma).

Siekkinen,P., Manka, M-L., Tammivuori, A. & Laine, A. 2006. Työuran jatkamisen keinot – selvitys työuran jatkamisen kannustimista ja hyvistä käytännöistä sekä toimenpidesuosituksia. Tampereen yliopisto. COLLABORA-projekti. http://www.kuntoutussaatio.fi/files/266/tyouran_raportti.pdf

Manka, M-L & Siekkinen, P. 2006. Uusi työkunto – Tiikerinloikka työn iloon ja tulokseen. ESR- hankkeen loppuraportti. Tampereen yliopisto.

Siekkinen, P. 2004. Tasapainotettu mittaristo (BSC) henkilöstön jaksamista tukevana toiminnanohjaus ja arviointi välineenä. Tampereen yliopisto/johtamistieteet. (Hallintotieteiden proseminaarityö)

Siekkinen, P. & Rask, S. 2003. Parempi Porukka- projektin loppuraportti ESR. Kiipulan aikuiskoulutuskeskus.

Siekkinen,P., Karhunen, K. & Uusitalo, K. 1999. Satsataan Ihmiseenprojektin loppuraportti ESR. Kiipulasäätiö.