Johdon ja esimiesten valmennus

JOHDON JA ESIMIESTEN VALMENNUS

Johdon ja esimiesten valmennuksessa työstetään ohjatusti yksilöiden itselleen tärkeäksi kokemia teemoja esim. työnorganisointia, ajanhallintaa, vuorovaikutusta jne. Valmentajan tehtävänä on tukea yksilöiden omaa oppimista auttamalla asiakasta hahmottamaan omia ajattelu- ja toimintatapojaan kuin myös tavoitteiden saavuttamista estäviä tekijöitä. Valmennus kehittää valmennettavan käytännön johtamistaitoja, itsetuntemusta ja työssä jaksamista. Johdon valmennus voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai ryhmämuotoisena. Ryhmässä voidaan hyödyntää vertaistukea ja toisilta oppimista, jotka mahdollistavat uusien oivallusten syntymistä. Valmennus tapaamiset kestävät yleensä 2 tuntia, kokoontuen kuukauden välein tai sopimuksen mukaan. Välijaksoille usein sovitaan kehittämistehtäviä.

Johdon ja esimiesten valmennuksen tavoitteena voi olla myös antaa tukea ja välineitä esimiestyössä tarvittavaan työhyvinvointiosaamiseen sekä sen johtamiseen.

Hinta: 480 euroa / 2 h