Uutiset

Istu vähemmän – voi paremmin

Pitkäaikainen istuminen on terveydelle haitaksi erityisesti tuki- ja liikuntaelimistölle sekä sydämelle ja verenkierrolle. Aikuiset suomalaiset istuvat, makaavat tai seisovat paikoillaan yli kolme neljäsosaa valveillaoloajastaan. Yli seitsemän tuntia päivässä istuvilla jokainen lisätunti istumista lisää kuoleman riskiä viisi prosenttia. Yli 9 tuntia päivässä istuvilla suomalaisilla istuminen on yhteydessä lihavuuteen, unen riittämättömyyteen ja runsaampaan lääkärissäkäyntien lukumäärään.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 17.6.2015 istumisen vähentämiseen tähtäävät kansalliset suositukset. Suomi on nyt ensimmäinen maa, jossa istumisen terveysriskejä opastetaan välttämään kaikkia ikäryhmiä koskevin virallisin keinoin. Hyvä yhden tunnin nyrkkisääntö on; vältä yli tunnin pituista yhtäjaksoista istumista ja liiku ainakin tunti päivässä.

Istumissuositus-oppaaseen pääset tarkemmin tutustumaan alla olevasta linkistä. Opas sisältää suosituksia ja vinkkejä niin lasten, aikuisten kuin iäkkäiden aktivoimiseen.

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126296/STM_esite_210x210_Kansalliset%20suositukset%20istumisen%20v%c3%a4hent%c3%a4miseksi_sisus_net_jpg..pdf?sequence=1

Leave a Comment (0) ↓