FIRSTBEAT HYVINVOINTIANALYYSI – Mittaa - Näe tulokset - Voi paremmin

FIRSTBEAT HYVINVOINTIANALYYSI –  Tunnista hyvinvointiinsa vaikuttavat tekijät

firstbeat-mittauskuva-pieniFirstbeat hyvinvointianalyysi on työkalu henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen työpaikoilla. Hyvinvointianalyysin avulla voidaan mitata stressiä, arvioida henkistä ja fyysistä kuormitusta, nähdä palautumisen määrä ja laatu sekä unen että normaalin päivärytmin aikana, todentaa liikutko riittävästi edistääksesi terveyttä ja kehittääksesi kuntoa sekä laskea päiväkohtainen energiankulutus ja askelmäärät. Mitatun tiedon avulla voidaan tunnistaa jo varhaisen kuormittumisen merkit ja vaikuttaa elämäntapoihin liittyviin riskeihin. Stressi, riittämätön palautuminen, unettomuus ja vähäinen liikunta vaikuttavat merkittävästi työssä ja arjessa jaksamiseen, altistavat monille sairauksille ja saattavat johtaa jopa työtapaturmiin.

hyvinvointianalyysi-raportti-FIN-26052014-pieniHyvinvointianalyysi perustuu tarkkaan sydämen sykeanalyysiin. Asiakas toteuttaa sykemittaukset omatoimisesti yleensä kolmen vuorokauden ajan työssä, vapaa-ajalla ja nukkuessa huomaamattomalla bodyguard -mittalaitteella. Mittauksesta asiakas saa monipuoliset raportit. Tulokset käydään läpi yhdessä asiantuntijan kanssa henkilökohtaisessa keskustelussa peilaten niitä asiakkaan omiin tuntemuksiin sekä sen hetkiseen elämäntilanteeseen. Jokaiselle osallistujalle laaditaan oma hyvinvointisuunnitelma. Yritystasolla mittauksista laaditaan ryhmäraportti, jota voidaan käyttää työvälineenä koko organisaation työhyvinvoinnin ja työn kehittämisessä. Lisäksi sovitaan mahdollisista jatkotapaamisista tai seurantamittauksista.

firstbeat-palautteen-anto_pieniMitattavista 88 % on kokenut mittauksen vaikuttavan hyvinvointiin. Työntekijöistä 85 % on kokenut tehokkuutensa lisääntyneen. Terveytensä heikoksi kokevien määrä on vähentynyt 70 %:lla palvelun jälkeen. Työntekijöistä 96 % on kokenut palvelun arvokkaana ja suosittelisi sitä muillekin.

HYVINVOINTIANALYYSIN HYÖDYT YKSILÖLLE:

Tukea stressinhallintaan

 • Oppii tunnistamaan yksilölliset kuormitustekijät, vahvuusalueet ja omaan elämäntilanteeseen sopivat kehityskohteet
 • Saa tietoa, kuinka voit edistää jaksamista työssä ja vapaa-ajalla

Osoittaa palautumisen määrän ja laadun

 • Näkee oman unen aikaisen palautumisen
 • Saa vinkkejä, kuinka voit parantaa unen laatua ja tehokasta palautumista myös päivän aikana

Ohjaa liikkumaan oikein

 • Todentaa, liikkuuko riittävästi edistääkseen terveyttä ja kehittääkseen kuntoa
 • Saa vinkkejä optimaaliseen liikunnan annosteluun omassa elämäntilanteessa

HYVINVOINTIANALYYSIN HYÖDYT TYÖPAIKOILLE:

 • Antaa mitattua tietoa henkilöstön hyvinvoinnista (anonyymi ryhmäraportti)
 • Jokainen työntekijä saa keinot oman hyvinvoinnin rakentamiseen (henkilökohtainen raportti)
 • Tulokset auttavat kohdistamaan hyvinvoinnin investointeja oikein
 • Auttaa tunnistamaan henkisesti ja fyysisesti kuormittavat työolot ja –tavat
 • Riskiryhmiin voidaan vaikuttaa ajoissa
 • Vähentää sairausloma kustannuksia
 • Pienentää työkyvyttömyysriskiä
 • Saadaan uutta ja innostavaa tietoa työpaikan toiminnan kehittämiseksi

Hinnat sisältävät alkuinfon, mittaukset 3-4 vrk, henkilökohtaisen palautekeskustelun ja hyvinvointisuunnitelman (mittaukset palautekeskusteluineen mahdollinen myös etäohjauksena):

Yksi mittaus 175 euroa/hlö (sis. alv 24 %)

2 – 4 mitattavaa 169 euroa/hlö (sis. alv 24 %)

5 – 10  mitattavaa 160 euroa/hlö (sis. alv 24 %)

11– 20 mitattavaa 155 euroa/hlö (sis. alv 24 %)

Kysy tarjous yli 20 hengen ryhmistä!

Huom: Osana työpaikan työhyvinvointisuunnitelmaan mittauksiin on mahdollista saada Kelalta 60 % korvaus ennaltaehkäisevänä toimintana. Mittauksien tekijänä on CoacHouse:ssa työterveyshuolto lainsäädännön mukainen ammattihenkilö.

lisätietoja menetelmästä: www.firstbeat.fi

Katso video hyvinvointianalyysistä palveluna

firstbeat_logo

 

Firstbeat-hyvinvointianalyysi-mittauksien palautetta:

”Havahduttanut miten alkoholi vaikuttaa heikentävästi yöuneen.”

”Havahduttanut miten vähän on tehnyt asioita, jotka auttaisivat palautumaan.”

”Palautuminen jää vähäiseksi, ongelmana ei aikaa riittävästi itselle, ei ehdi liikkumaan ja lepäämään riittävästi. Viikonloput osoittautuivat myös kuormittavaksi, viikon kotihommat tehtävä.”

”Miten hankalat tilanteet nostavat syketasoja ja saavat stressihormonit liikkeelle.”

”Työpäivä pelkkää suorittamista ja juoksemista, ei yhtään palautumisjaksoja.”

”Mittaukset osoittivat, että elämäntilanteeseen nähden liikuntaharjoitukset ovat olleet liian kovia, pitää enemmän tarkkailla omaa vireys ja väsymystilaa ja tehdä väsyneenä vain kevyt harjoitus.”

”Koiran ulkoiluttaminen ei ole riittävän tehokasta liikuntaa terveyden edistämiseksi.”

”Palautekeskustelu tuloksista on ollut antoisa ja havahduttanut miettimään mikä tässä elämässä on tärkeintä.”

”Tuntemuksia väsymyksestä on ollut, auttanut havahduttamaan, miettimään todellakin oman elämän hyvinvoinnin tilaa ja sitä että jotain tarttis tehdä.”