Coachousen kokonaisvaltainen työhyvinvointi-ohjelma

TYÖHYVINVOINNILLA PAREMPAAN TULOKSEEN

Miten sinun työpaikallasi työt sujuvat? Meneekö jatkuvasti turhaa aikaa koneiden takkuamiseen tai työvälineiden etsimiseen? Vallitseeko työpaikallasi avoimen vuorovaikutuksen, luottamuksen ja arvostuksen ilmapiiri? Annetaanko työstä kiitosta ja tuetaan toisia? Onko työn kuormittavuus sopivaa vai hallitseeko työtä jatkuva kiire ja toistuvat keskeytykset? Ollaanko työpaikalla stressaantuneita? Väsymys vaivaa ja terveys reistailee.

Panostamalla työhyvinvointiin parannetaan työn sujuvuutta, johtamista, ilmapiiriä, vaikuttamismahdollisuuksia työhön sekä edistetään työntekijöiden terveyttä. Tuloksena tuottava työaika lisääntyy, sairaanhoito-, sairauspoissaolo-, tapaturma- ja eläkekustannukset vähenevät. Työntekijöiden työkyky, motivaatio, luovuus ja innovatiivisuus lisääntyvät ja työskentelyilmapiiri paranee. Hyvin suunnitellut ja toteutetut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet ovat organisaatiolle taloudellisesti hyvin kannattavia. Tutkimusten mukaan saatu hyöty on keskimäärin kuusinkertainen panostuksiin nähden.

CoacHouse tarjoaa kokonaisvaltaisia ja monipuolisia palveluita työhyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Työhyvinvointipalvelut koostuvat selvitys/kartoitus, valmennus, tuki ja vaikuttavuuden arviointi osioista. Palvelutarjonnasta organisaatiot voivat rakentaa kokonaisvaltaisen kehittämisohjelman tai valita yksittäisiä palveluja täydentämään omaa henkilöstöstrategiaa.

CoacHouse:n käsitys työhyvinvoinnista perustuu laaja-alaiseen näkemykseen työhyvinvoinnista (malli). Yksilön kokemus hyvinvoinnista syntyy monen asian yhteisvaikutuksesta. Työ ja työpaikan varmuus jo itsessään ovat tärkeitä perusasioita ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle kuin myös muun elämän osa-alueiden tasapaino. CoacHouse:n periaatteena on tarkastella asioita laajemmassa kontekstissa ympäristöönsä, jossa hyvä työ heijastuu myös vapaa-aikaan ja päinvastoin. Työhyvinvoinnin kestävien ratkaisujen löytämiseksi on tärkeää, että olemme tietoisia kaikista työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja niiden vuorovaikutussuhteesta toisiinsa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan palveluista lisää!

työhyvinvointivalmennus ryhmaliikunta työhyvinvointitutkimukset