Uutiset

Verkkokauppaan tulossa uusia tuotteita

Gymstick on aloittanut SKLZ tuotemerkin maahantuonnin. SKLZ tuotteet ovat laadukkaita ja suunniteltu urheilijoiden ja kuntoilijoiden oheisharjoitteluun sekä lajia tukeviin harjoituksiin. Lisäksi syksyllä Gymstick tuo markkinoille uuden FIGHTBACK kuntoiluvälinesarjan. FightBack tuotteiden keulakuvana ja kasvona on Pekka Hyysalo. Lue Pekan tarina ja tutustu tuotteisiin osoitteessa: www.fightbacktraining.com

Leave a Comment (0) →

Liika istuminen vaarantaa terveyden

Istuminen on tullut yhä yleisemmäksi työskentelymuodoksi teknologian kehityksen myötä ja sen vaikutukset terveyteen ovat nousseet keskeiseksi puheenaiheeksi myös mediassa. Vietämme suuren osan ajastamme istuen tietokoneen ääressä, palavereissa, tv:n edessä, kulkuneuvoissa jne. Huolestuttavaa on, että jo varhaiskasvatuksessa lapset ovat paikallaan 60 prosenttia ajastaan. Aikuisilla vastaava luku on 80 prosenttia. Työntekijöistä joka neljäs istuu pääosan työajastaan (Työ ja terveys 2012 Suomessa). (lisää…)

Leave a Comment (0) →

Työkyvyttömyyseläkkeen hintaa ei tiedosteta

Huolehtimalla työntekijöiden työkyvystä yritys voi välttyä kalliista työkyvyttömyyskustannuksista. Tampereen ammattikorkeakoulussa tehdyn tutkimuksen mukaan yrityksissä on hyvin tiedossa sairauspoissaolojen aiheuttamat kustannukset ja vaikutus yrityksen tulokseen, mutta työkyvyttömyyseläkkeiden merkitystä ei tunnisteta. Tutkimuksessa selvisi, että neljännes haastatelluista organisaatioista maksoi yhdestä työkyvyttömyyseläkkeestä yli 100 000 euroa per henkilö. Kolmannes vastaajista ei tiennyt työkyvyttömyyden aiheuttamien kustannuksien määrää. Tutkimukseen osallistui yli 80 pirkanmaalaista yritystä ja organisaatiota. Henkilöstöjohdon lisäksi haastateltiin yksittäisiä työntekijöitä.

Lähteet:

Peltonen, P & Wallin O. 2014. Ikääntyneiden työntekijöiden työurien jatkaminen – työntekijän, organisaation ja talouden näkökulmasta. Ikästrategia hankkeen tutkimusraportti.

Työkyvyttömyyseläkkeen hintaa ei tiedosteta. Aamulehti 28.4.2014

Leave a Comment (0) →

Työpahoinvointi maksaa jopa yli 40 miljardia vuodessa

Työterveyslaitoksen Työ ja terveys Suomessa 2012- katsauksen mukaan työoloissa on tapahtunut monessa asiassa myönteistä kehitystä. Huoli oman työpaikan säilymisestä on kuitenkin lisääntynyt ja ammattien väliset terveyserot ovat edelleen suuria. Myös työn mielekkääksi kokeminen on vähentynyt. Uhkana on sirpaloitunut ja katkoksellinen työ, joka voi vaarantaa työhyvinvoinnin. Puutteellisen työhyvinvoinnin kustannukset ovat jopa yli 40 miljardia vuodessa.  (lisää…)

Leave a Comment (0) →

Kunta-alalla työhyvinvointiin investoimalla merkittäviä säästöjä

Kunta-alalla työhyvinvointiin investoimalla merkittäviä säästöjä

Kunta-alalla työkyvyttömyys aiheuttaa yli 2 miljardin vuosittaiset kustannukset. Laskelmat perustuvat suurimpien kaupunkien ja kuntayhtymien työkyvyttömyysmenoihin. Kunta-alan organisaatioiden välillä on vaihtelua siinä, paljonko sairauspoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä, työtapaturmista ja työterveyshuollosta syntyy kustannuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa korkeimpien kustannusten organisaatioissa työkyvyttömyyden aiheuttamat kokonaiskustannukset ovat noin 15 % maksetuista palkoista, vastaavasti pienimmissä kustannusten organisaatioissa noin 10 % palkkasummasta. (lisää…)

Leave a Comment (0) →

Työurat pitenevät työn psykososiaalista kuormitusta vähentämällä

Tuoreet tutkimukset osoittavat, että monia sairauksia voidaan ehkäistä työn psykososiaalista eli työn henkistä ja sosiaalista kuormitusta vähentämällä. Riski tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin voisi vähetä jopa 37 prosenttia ja mielenterveyssyistä myönnettäviin työkyvyttömyyseläkkeisiin vajaat 20 prosenttia. Mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimpiä syitä. Tutkimustieto konkreettisista keinoista vähentää työpaikkojen psykososiaalista kuormitusta on kuitenkin puutteellinen.  (lisää…)

Leave a Comment (0) →
Page 3 of 4 1234