Uutiset

Archive for joulukuu, 2014

Unohda flow – todellinen tuottavuus tulee työn imusta

Työterveyslaitoksen tutkimuksien mukaan työn imun ja tuottavuuden välillä on vahva myönteinen yhteys. Tämä tarkoittaa mm. parempaa laatua ja vähemmän poissaoloja. Lisäksi aiemmat Työterveyslaitoksen pitkittäistutkimukset ovat osoittaneet, että työn imu vaikuttaa pitkälläkin aikavälillä myönteisesti esimerkiksi vähäisempään masentuneisuuteen, suurempaan onnellisuuteen ja parempaan työn ja perhe-elämän väliseen tasapainoon.

Työn imua ei pidä sekoittaa flow-tilaan, hetkelliseen huippuvireeseen eikä liian innostuneesti töihin uppoutuvaa pitkää päivää pakonomaisesti paiskivaan työholistiin. Työn imua tunteva ihminen voi hyvin, hän kokee työnsä mielekkääksi ja kiinnostavaksi, mutta toisin kuin työholisti hän osaa myös irrottautua työstä ajallaan. Työn imun käsitteen isä, hollantilainen professori Wilmar Schaufeli Utrechtin yliopistosta kannustaa, että työpaikoilla kannattaa siirtää ajatus toimimattomista asioista siihen, mikä toimii ja on hyvin. Schaufeli korostaa, että työn imua voi lisätä yksinkertaisin keinoin. Yksilötasolla tällaisia keinoja ovat esimerkiksi ystävällisyys ja avuliaisuus työkavereita kohtaan. Yhteisötasolla johdon rooli on olennainen: huolehtiva ja välittävä johtaminen lisää työntekijöiden sitoutuneisuutta.

Työterveyslaitoksen meneillään olevassa innostuksen spiraali -hankkeessa työntekijät kokeilevat löytämään keinoja, joilla itse voisivat tehdä työstään entistä innostavamman ja sellaisen, että siinä pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan.

lue lisää aiheesta alla olevasta linkistä:

http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/251094-unohda-flow-todellinen-tuottavuus-tulee-tyon-imusta

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →