Uutiset

Archive for 2014

Unohda flow – todellinen tuottavuus tulee työn imusta

Työterveyslaitoksen tutkimuksien mukaan työn imun ja tuottavuuden välillä on vahva myönteinen yhteys. Tämä tarkoittaa mm. parempaa laatua ja vähemmän poissaoloja. Lisäksi aiemmat Työterveyslaitoksen pitkittäistutkimukset ovat osoittaneet, että työn imu vaikuttaa pitkälläkin aikavälillä myönteisesti esimerkiksi vähäisempään masentuneisuuteen, suurempaan onnellisuuteen ja parempaan työn ja perhe-elämän väliseen tasapainoon.

Työn imua ei pidä sekoittaa flow-tilaan, hetkelliseen huippuvireeseen eikä liian innostuneesti töihin uppoutuvaa pitkää päivää pakonomaisesti paiskivaan työholistiin. Työn imua tunteva ihminen voi hyvin, hän kokee työnsä mielekkääksi ja kiinnostavaksi, mutta toisin kuin työholisti hän osaa myös irrottautua työstä ajallaan. Työn imun käsitteen isä, hollantilainen professori Wilmar Schaufeli Utrechtin yliopistosta kannustaa, että työpaikoilla kannattaa siirtää ajatus toimimattomista asioista siihen, mikä toimii ja on hyvin. Schaufeli korostaa, että työn imua voi lisätä yksinkertaisin keinoin. Yksilötasolla tällaisia keinoja ovat esimerkiksi ystävällisyys ja avuliaisuus työkavereita kohtaan. Yhteisötasolla johdon rooli on olennainen: huolehtiva ja välittävä johtaminen lisää työntekijöiden sitoutuneisuutta.

Työterveyslaitoksen meneillään olevassa innostuksen spiraali -hankkeessa työntekijät kokeilevat löytämään keinoja, joilla itse voisivat tehdä työstään entistä innostavamman ja sellaisen, että siinä pääsee käyttämään omia vahvuuksiaan.

lue lisää aiheesta alla olevasta linkistä:

http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/251094-unohda-flow-todellinen-tuottavuus-tulee-tyon-imusta

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Älylaitteiden jatkuva tuijottelu jumittaa niskat ja hartiat – ongelmia jo yhä nuoremmilla

Älylaitteiden jatkuva tuijottelu jumittaa niskat ja hartiat – ongelmia jo yhä nuoremmilla

Tiesitkö, että älylaitteiden näpräily pää etukumarassa asennossa aiheuttaa jopa 27 kilon lisärasituksen niskalle. Tästä voi arvata, miten lujille niska- ja hartialihakset joutuvat. Eikä tämä ole ainoa älylaitteiden aiheuttamista ongelmista. Lisäksi näpyttely pinnallistaa hengitystä, syke ja stressihormonitasot nousevat ja elimistö menee automaattisesti stressitilaan. Huomioitavaa on myös, että keski-ikäisten ja sitä vanhempien ikäpolvien niskan sietokyky kestää tällaista yksipuolista rasitusta on nuorempia ikäpolvia selkeästi heikompi. Nuorilla päinvastoin jo lapsesta asti vuosia jatkunut huonossa asennossa näppäily, älylaitteiden tuijottelu tai pelaaminen voi johtaa helposti pysyviin ryhtivirheisiin. Havaittavissa on, että yhä nuoremmat valittelevat toistuvaa päänsärkyä sekä niska- ja hartiakipuja. (lisää…)

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Miten liika stressi näkyy ja vaikuttaa?

Miten liika stressi näkyy ja vaikuttaa?

Tällä viikolla vietetään Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviikkoa. Valokeilassa ovat stressi ja työelämän psykososiaaliset riskit.
Neljäsosa eurooppalaisista kokee työstressiä (EC 2010). Pitääkö työviikon jälkeen korkata viinapullo vai olisiko parempi vaihtoehto lähteä hikilenkille nollatakseen työpaineet? Pitäisikö ensisijaisesti työpaikalla pyrkiä purkamaan tilannetta, joka aiheuttaa työntekijöille pitkittyvää stressiä? (lisää…)

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Hyvä perehdytys, esimiehen tuki ja yhdessä tekeminen auttavat masennuksesta kärsivien nuorten jaksamista

Hyvä perehdytys, esimiehen tuki ja yhdessä tekeminen auttavat masennuksesta kärsivien nuorten jaksamista

Riittävä perehdytys tehtäviin, hyvä ilmapiiri, yhdessä tekeminen, työn mielekkyys sekä työaikajoustot, nämä ovat mm. asioita, jotka ehkäisevät nuorten masennusta sekä auttavat masennuksesta kärsivien työssä jaksamista. Esimiehiltä nuoret odottavat ennen kaikkea ohjaavaa ja kannustavaa palautetta. Työssä annetut haasteet ja vastuu puolestaan kasvattavat itsetuntoa ja luottamusta omaan osaamiseen. Nuorille myönteiset työelämäkokemukset ovat arvokkaita ja antavat uskoa omaan selviytymiseen pitkälle tulevaisuuteen niin työuran kuin mielenterveydenkin osalta. (lisää…)

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Lomalla jatkuva riippuvaisuus työasioista lukkiuttaa ajatukset ja nakertaa terveyden

Lomalla jatkuva työasioiden miettiminen, sähköpostien vilkuilu ja riippuvaisuus työstä nakertaa henkistä vireystilaa, lukkiuttaa ajatukset sekä kuormittaa haitallisesti sydän- ja verenkiertoelimistöä. Välillä pitäisi osata irrottautua mieluisastakin työstä. Näin elimistö pääsee palautumaan, jumiutuneet ajatuslukot aukeavat ja luovuus lähtee taas kukoistamaan. Myös työnantajalla on tärkeää ottaa tämä huomioon henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tällöin lomalta palaa töihin virkistynyt henkilöstö.

>> Lue artikkeli

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Kesähelteet ja työn kuormitus

Kesähelteet ja työn kuormitus

Kesähelteillä kevennä työkuormitusta tauotuksella, kevyellä ja väljällä vaatetuksella sekä riittävällä juomisella että säännöllisellä ruokailulla

Työ kuumassa koetaan epämiellyttäväksi ja raskaaksi. Työviihtyvyys ja -motivaatio heikkenevät. Keskittyminen voi olla vaikeaa, kun vi­reystila laskee. Kova kuumuus kuormittaa elimistöä ja vaikuttaa haitallisesti fyysiseen ja henkiseen suoritusky­kyyn: virheet lisääntyvät ja tuottavuus laskee. Myös riskit työtapaturmiin voivat lisääntyä. (lisää…)

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →

Verkkokauppaan tulossa uusia tuotteita

Gymstick on aloittanut SKLZ tuotemerkin maahantuonnin. SKLZ tuotteet ovat laadukkaita ja suunniteltu urheilijoiden ja kuntoilijoiden oheisharjoitteluun sekä lajia tukeviin harjoituksiin. Lisäksi syksyllä Gymstick tuo markkinoille uuden FIGHTBACK kuntoiluvälinesarjan. FightBack tuotteiden keulakuvana ja kasvona on Pekka Hyysalo. Lue Pekan tarina ja tutustu tuotteisiin osoitteessa: www.fightbacktraining.com

Posted in: Uncategorized

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 3 123